Näin vaikutat

Jäsenenä – sinulla on valtaa ja vastuuta

Voit tehdä ehdotuksia sääntömuutoksiksi, olla mukana päättämässä säännöistä ja vaikuttaa hallituksemme kokoonpanoon. Kassankokouksessa sinulla on yksi ääni, kuten jokaisella kassan jäsenellä. Osallistumalla voit vaikuttaa vakuutuskassamme etuisuuksiin ja tulevaisuuteen.

Kassankokous

Kassankokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenten lisäksi äänivaltaa on myös työnantajien edustajilla. Pidämme kokouksia vähintään kaksi kalenterivuodessa, tarvittaessa useammin.

Kassankokouksessa olet päättämässä mm.

  • säännöistä
  • hallituksen jäsenistä
  • tilinpäätöksen hyväksymisestä

Sinulle näkyvimpiä kassankokouksen asioita ovat sääntöjen kautta tehtävät muutokset myönnettäviin etuuksiin ja jäsenmaksun määrään sekä kokouksessa tehtävät luottamushenkilöiden valinnat.

Kassankokouksen kokouskutsun löydät vakuutuskassan nettisivuilta. Kokouskutsussa kerrotaan missä ja milloin kokous on, mitä asioita kokouksessa käsitellään sekä miten osallistut kokoukseen. Voit osallistua kokoukseen itse tai antaa valtakirjan asiamiehelle. Jos osallistut itse, ilmoittaudu vakuutuskassaan kutsussa kerrottuun päivämäärään mennessä. Tullessasi paikalle kokoukseen ota mukaan henkilöllisyystodistus.

Kassankokouksen päätöksiä ym.

Hallitus

Vakuutuskassan hallitukseen kuuluu seitsemän henkilöä, joista viisi on jäsenten valitsemia ja kaksi työnantajien valitsemia. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen tehtäviin kuuluvat kassan hallinnosta huolehtiminen, toiminnan järjestäminen ja kassan edustaminen. Käytännössä hallitus esimerkiksi valmistelee kassankokoukseen sääntömuutoksia, päättää kassan varojen sijoittamisesta ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntämisestä sekä palkkaa kassan henkilöstön. Hallituksemme kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kassankokouksessa voit vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon.

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitus

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Toimikausi
Ahde Tiina Rantala Jyrki 2023–2026
Grönfors Mervi Niemi Essi 2023–2024
Herranen Pentti (pj) Välitorppa Juhani 2023–2024
Kamppuri Eija Halme Salme 2023–2024
Nieminen Sari Moisio Marko 2023–2026
Pietikäinen Niina Nieminen Katja 2023–2026
Waldén Virpi Rautavaara Maarit 2023–2026

Sääntöjen kehittäminen

Epävirallinen sääntömuutostoive, palaute tai kehitysehdotus

Voit toimittaa epävirallisen sääntömuutostoiveen, palautteen tai kehitysehdotuksen vakuutuskassalle. Asiasi voi koskea esim. kassan etuuksia tai uusia menettelytapoja asioiden hoitamiseksi. Toiveet, palautteet ja kehitysehdotukset otetaan huomioon sääntömuutosten valmistelutyössä sekä kassan toiminnan kehittämisessä. Näitä ehdotuksia emme käsittele virallisina sääntömuutosesityksinä. 

Virallinen sääntömuutosesitys

Vaihtoehto 1) 

Jos haluat tehdä virallisen ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta vakuutuskassan sääntömuutostyöryhmälle, lähetä ehdotuksesi sähköpostilla vakuutuskassan toimitusjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

Kerro ehdotuksessasi:

  • mitä haluat muutettavaksi säännöissä ja millä tavalla
  • perustele ehdotuksesi; miksi esittämäsi asia on tärkeä
  • kerro, miten haluat, että sinuun ollaan yhteydessä esityksesi käsittelystä

Mikäli sääntömuutostyöryhmä puoltaa esitystäsi, se siirtyy kassan hallituksen käsittelyyn. Jos hallitus puoltaa esitystäsi, se siirtyy hallituksen esityksenä tai kokonaisuuden osana kassankokouksen käsiteltäväksi. Mikäli sääntömuutostyöryhmä ei puolla esitystäsi, olemme sinuun yhteydessä toivomallasi tavalla ja kerromme samalla miksi esityksesi ei edennyt sääntömuutokseksi.

Vaihtoehto 2) 

Jos haluat tehdä virallisen sääntömuutosesityksen suoraan kassankokoukselle, toimita vakuutuskassaan kirjallinen esitys muutettavasta sääntöpykälästä ja osoita esitys kassankokoukselle:

  • viittaa ehdotuksessasi sääntöpykälään, johon haluat muutosta
  • kerro esityksessä selkeästi, mitä haluat muutettavaksi ja miten
  • kirjoita esitykseen uusi sääntöpykälä kokonaan siten kuin sen mielestäsi tulisi olla säännöissä

Mikäli vakuutuskassan hallitus puoltaa esitystäsi, se voidaan esitellä osana hallituksen esitystä kassankokouksessa. Mikäli hallitus ei puolla esitystäsi, se esitellään erillisenä esityksenä kassankokouksessa. Voit osallistua itse esityksesi käsittelyyn kassankokouksessa. Kassankokouksen päätökset löydät nettisivuiltamme kokouksen jälkeen.

Huomioitavaa kassan etuuksien muutostoiveissa ja sääntömuutosten valmistelussa

 Sääntömuutostyössä tulee huomioida kassan kokonaistilanne, etuuksien kustannusvaikutus kassalle, tasapuolisuus kaikille jäsenille ja korvausten pitkäjänteisyys. Sekä jäsenten että kassan kannalta on hyvä, kun etuuksia korvataan pitkään ja suunnitelmallisesti samoilla edellytyksillä eikä etuuksia koroteta ja leikata vuorovuosin. Uusien etuuksien osalta erityisen tärkeitä ovat niiden kustannusvaikutukset. Mikäli etuuksiin otetaan mukaan uusia, kustannusvaikutuksiltaan suuria etuuksia, joudutaan väkisinkin tarkastelemaan myös olemassa olevien etuuksien osuutta kokonaispotista.

Vakuutuskassa ei tavoittele voittoa, vaan edut katetaan jäseniltä ja työnantajilta kerätyillä varoilla. Meillä lisäetuudet rahoitetaan vakuutuskassan työnantajien jäsenmaksuilla (20 %) ja jäsenten jäsenmaksulla (80 %). Jäsenmaksu, 0,5 %, on pysynyt pitkään samana eikä siihen ole tällä hetkellä tiedossa muutoksia. Jäsenille etuuksina jaettava rahamäärä pysyy siis samana, ellei jäsenmaksuihin tehdä muutoksia. Koska tavoitteenamme on aina talouden tasapaino etuuksien suhteen, niin jotain isoa lisätessä täytyy vastaavasti jotain vähentää.