Kokonaan korvattavat

Kokonaan korvataan:

  • julkisen sairaalan perimä hoitopäivä-, poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksu
  • julkisen sairaalan B-lausunnosta perimä maksu.

Kokonaan korvattavat etuudet eivät kuluta vuosikiintiötä.

Voit hakea korvausta sähköisesti tai kirjallisesti. Hakuaika on kuusi kuukautta kustannusten maksupäivästä.

Korvauksia et voi saada ajalta, jolloin olet yli 14 vrk kestävällä palkattomalla virka- tai työvapaalla muun kuin sairauden vuoksi tai poissa työstä työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen vuoksi. Ulkomailla aiheutuneita kustannuksia korvataan vain, jos ne ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia.

Tutkimuksissa ja hoidoissa kustannuksen katsotaan syntyneen hoidon käytipäivänä.