Jäsenyys

Vakuutuskassan jäseniä ovat seuraaviin työnantajiin palvelussuhteessa olevat:

 • Tampereen kaupunki
 • Tampereen Energia Oy
 • Tampereen Energia Sähköverkko Oy
 • Tampereen Vera Oy
 • Tampere-talo Oy
 • Talo Events Oy
 • Tampereen Palvelukiinteistöt Oy
 • Tredu-Kiinteistöt Oy
 • Finnpark Oy
 • Finnpark Kiinteistö Management Oy
 • Finnpark Pysäköinti Oy
 • Moovy Oy
 • Tampereen Tilapalvelut Oy
 • Pirkanmaan Voimia Oy
 • Tampereen Vesi Oy
 • Tampereen Infra Oy
 • Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa
 • Tampereen kaupungin pormestari ja apulaispormestarit

Jäsenyys alkaa

 • Heti ensimmäisestä työpäivästäsi alkaen, jos palvelussuhteesi on tehty vakituiseksi tai kerralla yli kuudeksi kuukaudeksi
 • Seitsemännen kalenterikuukauden alusta, jos palvelussuhteesi on tehty tasan kuudeksi kuukaudeksi tai alle kuuden kuukauden jaksoissa. Sopimusten välissä ei tällöin saa olla yli kolmen kalenteripäivän pituista katkoa.
 • Työajan tulee olla vähintään 50 % alalla noudatettavasta säännöllisestä täydestä työajasta

Oikeus lisäetuuksiin alkaa heti jäsenyyden ensimmäisestä päivästä.

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksusi on 0,5 %. Työnantajasi perii jäsenmaksun puolestasi.

Kela-kortti

Vakuutuskassan jäsenenä saat uuden Kela-kortin, jonka takana on merkintä ”työpaikkakassa 33009”.

Jäsenyys päättyy

Palvelussuhteesi päättyessä tai työaikasi muuttuessa alle 50 prosenttiin.